ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ตำแหน่งนักศิลปกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) ตำแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ตำแหน่งนักศิลปกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) 

โทร 02-618-2323 ต่อ 1302 - 1303
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการ ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) นักจัดการงานทั่วไป คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ดุริยางคศิลปิน (กลอง) ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) นักศิลปกรรม เจ้านักงานการเงินและบัญชี และนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการ ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) นักจัดการงานทั่วไป คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ดุริยางคศิลปิน (กลอง) ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) นักศิลปกรรม เจ้านักงานการเงินและบัญชี และนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
 
โทร 02-618-2323 ต่อ 1302 - 1303
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งคีตศิลปิน(ด้านเพลงลูกทุ่ง) ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน(ทรัมเป็ต) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ตําแหน่งนักศิลปกรรม ตําแหน่งเจ้านักงานการเงินและบัญชี และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งคีตศิลปิน(ด้านเพลงลูกทุ่ง) ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน(ทรัมเป็ต) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ตําแหน่งนักศิลปกรรม ตําแหน่งเจ้านักงานการเงินและบัญชี และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) 

โทร 02-618-2323 ต่อ 1302 - 1303

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) ตําแหน่งคีตศิลปิน(ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน(กลอง) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) และตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) ตําแหน่งคีตศิลปิน(ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน(กลอง) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) และตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ 
กรมประชาสัมพันธ์  โทร.02-618-2323 ต่อ 1302 - 1303
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป