กรมประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.)

ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์
 

  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.)  
 
 
   
  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.)  
 
 
   
  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.)  
 
 
   
  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   


 
 

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น